Hokkelingen

Jongerenvereniging 'De Hokkelingen' in het Ooststellingwerfse dorp Nijeberkoop werd in 1977 door zes jongelui opgericht  en ging in 1993 ter ziele. Zij is ontstaan als oudejaarsploeg, om de jeugd met de jaarwisseling bezig te houden, opdat er niet meer traditiegetrouw werd 'getoogd', en vooral omdat we er zelf plezier in hadden.  In de buurdorpen werkte deze methode al succesvol.  Maar ook de rest van het jaar was de vereniging actief en organiseerde activiteiten voor jong en oud. Vrijwel alle Nijeberkopers hebben dan ook op enigerlei wijze herinneringen aan 'de Hokkelingen' 

 Deze site heb ik gecreëerd om juist die herinneringen aan de vereniging levend te houden. Temeer omdat het voor mij zelf, maar ook voor veel andere jongeren, en eigenlijk heel Nijeberkoop een mooie en vooral gezellige tijd is geweest

Ik wens een ieder dan ook veel leesplezier

 

Ruurd de Vries